Info Madrasah
Minggu, 24 Okt 2021
  • Madrasah Aliyah Al Azhar Kota Banjar | Madrasah Hebat Bermartabat

Agenda Kelas

Agenda Kelas (Jurnal) Mengajar Guru Mata Pelajaran MA Al Azhar tp. 2021/2022

KELASAGENDA KELASREKAP AGENDA
X MIA-1ISI AGENDALIHAT AGENDA
X MIA-2ISI AGENDALIHAT AGENDA
X MIA-3ISI AGENDALIHAT AGENDA
X IPSISI AGENDALIHAT AGENDA
X PKISI AGENDALIHAT AGENDA
XI MIA-1
XI MIA-2
XI MIA-3
XI IPS
XI PK
XII MIA-1
XII MIA-2
XII MIA-3
XII MIA-4
XII IPS
XII PK